Hurtownia farmaceutyczna

Przechowywanie i dostarczanie produktów

Skład konsygnacyjny

Aktualności

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji rozszerzyła zakres posiadanego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Warszawie przy ul. Odrowąża 11 o przechowywanie i dostarczanie produktów leczniczych należących innego przedsiębiorcy. Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres: administracja@intra.eu.


Warszawa
16 października 2017 roku


Szanowni Państwo
Zakończył się trzeci kwartał 2017 roku. Jest to okazja, aby poinformować Państwa o bieżącej sytuacji i planach Spółki.
Intra od początku roku realizuje plan restrukturyzacji. Rada Wierzycieli na swoim zeszłotygodniowym posiedzeniu zapoznała się ze stopniem wykonania tego planu po trzech kwartałach. Miło mi poinformować, że Rada jednomyślnie zaakceptowała przedstawione przez zarząd Spółki sprawozdanie z wykonania tego planu. W dużej mierze jest to wynik Państwa zaangażowania, za które chciałem podziękować wszystkim pracownikom Intry.
Zmiany sytuacji na rynku, na którym działamy powodują, że następuje przesunięcie akcentów, jeśli chodzi o sprzedaż w poszczególnych kanałach dystrybucji. Chcemy jako Intra więcej sprzedawać w aptekach i ZOZ-ach. W tych obszarach uruchomiliśmy szereg programów wspierających sprzedaż:
• spółka wznowiła programy promocyjne nakierowane na wzrost sprzedaży;
• zatrudniliśmy i zatrudniamy nowych handlowców;
• powoli ze swoją ofertą wychodzimy poza teren województwa mazowieckiego;
• powiązaliśmy wynagrodzenie pracowników działów zaopatrzenia, aptecznego, szpitalnego, wszystkich przedstawicieli handlowych i telemarketerów ze stopniem realizacji celów handlowych;
• poprawiliśmy i rozszerzyliśmy ofertę produktową.
Działania te przynoszą już pierwsze efekty. Sprzedaże do Apteki i ZOZ-ów we wrześniu wzrosły w stosunku do sierpnia o ponad 20%. Zachęcające są też dotychczasowe wyniki października. W związku z powyższym zaproponowaliśmy dokonanie korekty planu restrukturyzacji. Miło mi poinformować, że Zarządca oraz Rada Wierzycieli przychylili się do tego wniosku i zaakceptowali założenia takiej korekty.
Przed nami zatem kilka kwartałów wytężonej pracy związanej z realizacją tego planu. To, czy plan ten uda się nam zrealizować w dużej mierze zależy tylko od nas. Wielu z Państwa jest wieloletnimi pracownikami Intry. Jesteście osobami które współtworzyły i nadal współtworzą tę organizację i jej markę. Byliście Państwo z Intrą zarówno w okresie jej rozkwitu, ale też i w czasach trudnych, które przeżywała spółka na początku tego roku. Mam nadzieję, że te niełatwe momenty są już za nami i że obecnie znaleźliśmy się na ścieżce stabilnego wzrostu. Liczę na Państwa zaangażowanie, sumienność i kreatywność w bieżącym kwartale i nachodzącym roku.

Sławomir Dudek
Dyrektor Zarządzający

Informujemy, iż Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych  postanowieniem z dnia 01.12.2016r. otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika: „INTRA” Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000175172) oraz wyznaczył zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300), w skład Zarządu którego wchodzi doradca restrukturyzacyjny Małgorzata Anisimowicz ( nr licencji 74) ) jako Prezes Zarządu oraz odebrał zarząd własny dłużnikowi. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm. ), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Hurtownia farmaceutyczna

Przechowywanie i dostarczanie produktów

Skład konsygnacyjny