Hurtownia farmaceutyczna

Import Docelowy

W ramach importu docelowego gwarantujemy możliwie najkrótszy czas realizacji zamówienia i atrakcyjnie niskie ceny.

Dla Państwa wygody poniżej zamieszczamy przydatne informacje.

Procedura importu docelowego działa w oparciu o art. 4 Ustawy - Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001. Przepisy te znajdują się w Dz.Ust.Nr 53 poz 533 z późniejszymi zmianami.

Zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta składa się z: części A (wypełnia ją lekarz prowadzący leczenie, dyrektor szpitala w przypadku chorego znajdującego się w szpitalu, a także krajowy lub wojewódzki konsultant z danej dziedziny medycyny), częsci B (wypełnia Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Wniosek należy przesłać pocztą lub faxem do Działu Importu Docelowego, część C (wypełnia ją Narodowy Fundusz Zdrowia w przypadku wystąpienia pacjenta o zgodę na refundację). W świetle aktualnych przepisów prawidłowo wypełniony oryginał zapotrzebowania musi trafić do hurtowni farmaceutycznej w ciągu 60 dni od daty potwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia (część B) lub w ciągu 30 dni od udzielenia zgody na refundację przez NFZ (część C).

Kontakt:

email: import@intra.eu

Dział Importu Docelowego

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

tel. 22 346 65 27, 22 346 65 37

fax: 22 884 32 11

 

Hurtownia farmaceutyczna

Przechowywanie i dostarczanie produktów

Skład konsygnacyjny